Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)! Kompletta Solcellspaket!  Allt för din swimmingpool! Enegibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

I pressen talas det mycket om klimatförändringar. Jordens medeltemperatur stiger och det kan få stora konsekvenser. Men vad innebär det rent konkret? Kommer det att bli torka? Kommer inlandsisarna att smälta? Blir det översvämningar? Frågorna är många och svaren är inte helt klara. Det scenario som utmålas är för det mesta dystert, men ny forskning från vårt grannland skänker vissa ljusglimtar. 

2009 års internationella Klimatmöte i Köpenhamn antog beslutet att försöka begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 grader. Beslutet var en kompromiss, och ingen vet egentligen hur mycket temperaturhöjning jorden tål. En ökad temperatur kan slå mycket olika i olika geografiska områden. En del ställen kan komma att drabbas hårt, andra mindre. Mycket utsatta är till exempel kustnära områden.

Hur har det sett ut tidigare?

Att jordens klimat förändras är inget nytt. Istider och varma perioder har alltid avlöst varandra. Under långa perioder har både syd- och nordpolen varit isfria. Vi förknippar ofta order ”växthuseffekt” med någonting negativt. Men så är egentligen inte fallet, åtminstone inte när naturen själv får styra. Den så kallade växthuseffekten skapas av olika gaser i atmosfären och förhindrar att den värme som jorden utstrålar försvinner ut i rymden. Det fungerar ungefär på samma sätt som ett växthus där glaset i rutorna håller kvar värmen. Växthuseffekten ger vår planet ett behagligt klimat.

Trots det finns det en stor oro. Under de senaste decennierna har växthuseffekten ökat drastiskt på grund av människans ohämmade utsläpp av växthusgaser. En stor miljöbov är användningen av fossila bränslen som olja, kol och gas.

 

Ny forskning inger hopp

Norsk forskning, som presenteras på Norska Forskningsrådets hemsida, visar dock att klimathotet kan vara mindre än väntat. Genom att använda en ny beräkningsmodell har man vägt in naturliga klimatvariationer och kommit fram till att temperaturstegringen mattats av efter år 2000. Det innebär att klimathotet kanske inte riktigt är så illa som man tidigare trott.

 

Att dra sitt stå till stacken

Forskarna är noggranna med att påpeka att de positiva resultaten inte bör bli en ursäkt för att inte handla. Tvärtom krävs det fortfarande massiva insatser. Att hitta alternativa bränslen är av yttersta vikt för världens ledande ekonomier. Men självklart kan man även som privatperson dra sitt stå till stacken. Genom att köra mindre bil och se över sin elanvändning och uppvärmning finns mycket att vinna. På E-ons hemsida kan du göra ett enkelt test och utröna ditt eget klimatfotspår