Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)! Kompletta Solcellspaket!  Allt för din swimmingpool! Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Värmepump i fritidshuset

Underhållsvärme i fritidshuset


När kylan kommer är det många som låter fritidshuset falla i vinterdvala. Temperaturen skruvas ner eller stängs av och fönster och dörrar bommas igen. Men hur mår egentligen stugan i kylan? Och vad bör man tänka på när det gäller underhållsvärme? 

Kyla innebär fukt och frostrisk


Luftfuktigheten ökar i takt med att temperaturen sjunker. I kalla hus skapas fukt som letar sig in i väggar, sängkläder och möbler. Resultatet kan bli mögel och unken lukt. I helt ouppvärmda hus finns det dessutom en stor risk för att vattenrör och vatteninstallationer ska drabbas av frostskador.

Underhållsvärme kan rädda stugan


Lösningen på problemet är att ha en viss underhållsvärme på under vinterperioden. Ofta kan det räcka med att hålla mellan 5 och 10 °C för att hålla fukt och frost borta. Det är också viktigt att tänka på ventilationen. Luften måste cirkulera för att den fuktiga luften inte ska få fäste. Många fritidshus har elradiatorer som enda värmekälla, men det går att komplettera den dyra elvärmen med smarta och miljövänliga alternativ.

Värmepumpen och solfläkt


Att installera en luft-luftvärmepump som komplement till radiatorerna är ett ekonomiskt alternativ. En värmepump kan ställas in på låg underhållsvärme och förhindra att inomhustemperaturen går ner mot fryspunkten. Fördelen är också att pumpen får inomhusluften att cirkulera.

En ytterligare möjlighet är att installera en solfläkt som ger både ventilation och värme.Solfläkten utnyttjar den energi som finns i solljuset och förvandlar det till varm luft som sedan används för uppvärmning.

 

Trygghet med sms-styrd värmepump


Elavbrott kan ställa till stora problem i en stuga du sällan besöker. Lösningen kan vara att styra värmepumpen via mobiltelefonen. SMS-954 är en smart fjärrstyrningsenhet som låter dig kontrollera din Panasonic luft-luft värmepump med mobilen. Fjärrstyrningen varnar vid strömavbrott genom att skicka ett sms direkt till din mobil. Dessutom kan du reglera temperaturen på distans så att du har det är varmt och skönt nästa gång du kommer till stugan.