Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

      

Intyg Installation

Som säljare av värmepumpar är vi skyldiga att försäkra oss om att värmepumpen kommer att installeras av en behörig installatör. Vid eventuell inspektion av en tillsynsmyndighet måste vi redogöra för hur vi har försäkrat oss om detta. Detta intyg är den redogörelse som vid anmodan kommer att redovisas till tillsynsmyndighet vid en eventuell inspektion. I Sverige är det normalt kommunen eller Kemikalieinspektionen som utför sådan inspektion.

LADDA NER INTYG HÄR, fyll i, skriv under och returnera till oss via mail eller brev.