Våra fabrikat
LG Prestige Plus
Fabrikatbanner

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Reklamation

Vid fel på en värmepump luft/luft under garantitiden skall detta reklameras via Citcops reklamationsformulär nedan för snabbast hjälp.

Reklamationsförfarande (värmepumpar luft/luft)

Fyll i felanmälan som kommer efter att Ni läst igenom detta dokument. Köparen skall skriftligen via detta formulär till Citcop.se reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller eljest kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig samt vilken felkod som värmepumpen visar. Se feldiagnostik för hur du får fram felkoder.

Detta bör du se över innan en reklamation registreras

Med hjälp av drift- och skötselinstruktionen som följer med din produkt kan många problem avhjälpas. Titta alltid i den innan du går vidare med en reklamation. Gå alltid igenom inställningen på din fjärrkontroll med hjälp av den manual du fått med din leverans. Kontrollera att säkringen fungerar. Du kan också få hjälp under menyvalet "problemlösning" i menyn till höger.