Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!


Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)! Kompletta Solcellspaket!  Allt för din swimmingpool! Enegibesparande smarta produkter för ditt hem!


Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!


  Toshiba Hitachi InnovaARGO  Hemgaranti  Indol

 ClimaClean Climaline iotty KMP Netatmo  Airmasterr

Saniklar Alka Plus 5 kg

Saniklar Alka Plus 5 kg används för höjning av vattnets totala alkalinitet. Felaktig alkalinitet gör det svårt att reglera pH-värdet.

Alkaliniteten visar hur stor mängd alkaliska grundsalter som är upplösta i badvattnet. En bra alkalimängd bör hålla mellan 80 och 120 mg/l. Om alkaliniteten är för låg finns det risk för stora svängningar i pH-värdet.

Levereras i förpackning om 5 kg.

Bruksanvisning

Mät vattnets alkalinitet och justera vid behov till 80-120 mg/l. För att höja alkaliniteten med 10 mg/l i 20 m3 vatten behövs 2 ½ dl Alka Plus. Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över största möjliga yta, framförallt på poolens djupaste delar, för att undvika att poolmaterialet bleks. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen.

345,00 kr