Våra fabrikat
LG Prestige Plus
Fabrikatbanner

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

  
 

ROT KLAUSUL

Här kan du ladda ner blankett för ROT AVDRAG 

Allmänt

Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag. Ordern behandlas först efter det att kund har skickat in korrekt ifylld och påskriven ROT-klausul som finns att ladda ner på sidan för artikeln eller via länken nedan. Om du INTE vill utnyttja ROT-avdrag så köper du istället en artikel som endast innehåller installation.

 

Så här fungerar det

Den som äger småhus eller har en bostadsrättslägenhet/ägarlägenhet kan få ROT-avdrag med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Från den 1 juli 2009 gäller den sk fakturamodellen för ROT-avdrag. Konsultera Skatteverket för att få reda på hur mycket avdrag du kan få.

Fakturamodellen innebär i korthet att leverantören debiterar kunden materialkostnaden och 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Resten måste leverantören begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i Brf som kan få skatterabatt. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste också vara myndig.

 

I Skatteverkets broschyr SKV 323 beskrivs fakturamodellen närmare.