Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

ROT-avdrag


Allmänt

Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag. Ordern behandlas först efter det att kund har skickat in korrekt ifylld och påskriven ROT-klausul som finns att ladda ner på sidan för artikeln eller via länken nedan. Om du INTE vill utnyttja ROT-avdrag så köper du istället en artikel som endast innehåller installation..

Ladda ner: ROT-klausul

Så här fungerar det
Den som äger småhus eller har en bostadsrättslägenhet/ägarlägenhet kan få ROT-avdrag med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms och underlaget är alltså högst 166 667 kr per person. Från den 1 juli 2009 gäller den sk fakturamodellen för ROT-avdrag. Konsultera Skatteverket för att få reda på hur mycket avdrag du kan få.

Fakturamodellen innebär i korthet att leverantören debiterar kunden materialkostnaden och halva arbetskostnaden inklusive moms. Resten måste leverantören begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i Brf som kan få skatterabatt. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste också vara myndig.

I Skatteverkets broschyr SKV 323 beskrivs fakturamodellen närmare.