Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Allmänna köpvillkor

 1. Allmänt

  Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Citcop till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor. Ange alltid ordernummer vid korrespondens eller betalning. Alla luftvärmepumpar skall enligt lag installeras av företag med certifierad kyltekniker.

  Citcop följer villkoren för konsumentköplagen.

 2. Försäljning

  Försäljning från Citcop sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.

 3. Avtal.  Personuppgifter

  Avtal om försäljning mellan Citcop och kunden kommer till stånd genom att Citcop accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Citcop kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande. 

  Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden och genom din beställning godkänner du våra villkor. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas till tredje part. Citcop använder uppgifter från kundregistret för utskick om våra produkter och nyheter. Personuppgifterna behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser och genom att acceptera våra villkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte.Dina personuppgifter behandlas enligt svensk personuppgiftslag.
   
 4. Priser

  Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. Citcop reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Citcops kontroll.

 5. Betalning

  Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Citcop kan betala via SWISH till 1233490307,  kreditkort, förskott till BG eller bankonto samt Resurs Finans olika betalningsalternativ med bl.a Citcop Konto och faktura. Utländska privatpersoner, företag och organisationer ring elle mail för information, se även avsnitt betalning.

 6. Annullering

  För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och Citcop äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Vid kreditkorts betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant. För det fall kunden valt att betala genom postförskott äger Citcop rätt att i efterhand debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio procent av ordersumman. Citcop förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

 7. Ångerrätt

  Citcop tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Citcop återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ånga eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Citcop löser ej ut paket mot postförskott. Vid köp av installationstjänster gäller ångerrätt från dagen då avtalet ingås. När tjänsten är utförd är ångerrätten förbrukad. 

  Vill kund använda sin ångerrätt skall Citcop kontaktas genom att fylla i ångerblankett och maila eller posta till oss, se avsnitt kontakta oss.

 8. Reklamation

  Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via Citcops reklamationsformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail. Vid godkänd reklamation ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen eller fel på övriga produkter, kontakta vår support på telefon 031-38 31 560 mellan klockan 08:30-16:00 vardagar.

 9. Tvister

  Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol. Citcop följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 10. Förändring av villkor

  Citcop förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

 11. Information vid beställning av värmepump utan installation.

  Många moment av en värmepumps-installation får man utföra själv. Men när det kommer till köldmediekretsen måste det hanteras av en behörig kylmontör. Många kylföretag åtar sig inte arbeten där de endast utför vissa av momenten, detta pga ansvar & garanti vid eventuella fel.

  Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer värmepumpar om det inte kan "[...] bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat [...].

  I enlighet med detta, förbinder du som kund dig till att använda ett certifierat kylföretag vid installationen av din värmepump när du godkänner köpvillkoren vid beställning.