Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Köpa installation


Allmänt

En professionellt utförd och dokumenterad installation av företag med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem. Köp din luftvärmepump med installation av oss så ger vi dig 5 års fullgaranti på hela anläggningen.

 • Support, både innan och efter köp
 • Endast godkända delar av högsta kvalité används
 • Lång erfarenhet - estetiskt tilltalande installation
 • Fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen


Samarbetspartners

Vi samarbetar med Auktoriserade Citcop Installatörer när det gäller installation och service av din luftvärmepump i hela Sverige. Genom att använda någon av våra samarbetspartners kan du vara säker på att installationen utförs med stor noggrannhet, hög kompetens och med bra kvalitet. Detta säkerställer största möjliga besparingspotential, en estetiskt tilltalande installation samt optimal livslängd på din luftvärmepump.

  • Längre livslängd - både på produkt och installationsmaterial
  • Största möjliga besparingspotential
  • Snabb kontakt/service vid eventuella fel
  • Rikstäckande servicenät i Sverige

Så här går det till
Du beställer ditt paket med luftvärmepump och installation här på www.citcop.se. Inom två veckor (normalt inom några dagar) från ordertillfället blir du kontaktad av installatören för att boka tid för installationen. Under högsäsong September - December kan det ta någon vecka längre innan du får din installation bokad. Ring oss om du har frågor. Din värmepump levererar vi till installatören som har denna med sig vid installationstillfället.

Kostnaden för installationen innefattar endast det som anges på artikeln för en standardinstallation. Eventuellt extraarbete i form av mer omfattande håltagning, längre rördragning, ökad restid, parkering, installation på en ö utan motorfordon etc. kan medföra ökad installationskostnad. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan installation komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete betalas direkt till installationsföretaget. Vi har för tillfället endast möjlighet att erbjuda installation i Sverige.

Detta ingår :

 • Röranslutning inklusive upp till 5 meter kylrör
 • Elkabel max 10 meter från värmepump till plats för arbetsbrytare eller uttag
 • Täckkanaler, konsol för montering på vägg och vibrationsdämpare
 • Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel (Max 30 cm) Extra kostnader för håltagning kan tillkomma, fråga oss innan installation.
 • Tätning av genomgångshål i vägg
 • Driftsättning och funktionstest av anläggningen
 • Instruktion om handhavande


OBS:
Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Ifall värmeeffekten på värmepumpen överstiger 8kW så krävs det kraftigare säkring och kan därför ej driftsättas med stickpropp. I dessa fall ingår inte elinstallation, elektriker bokas separat. Kontakta oss innan order!


Information för dig som inte köper installation av oss!

Många moment av en värmepumps-installation får man utföra själv. Men när det kommer till köldmediekretsen måste det hanteras av en behörig kylmontör. Många kylföretag åtar sig inte arbeten där de endast utför vissa av momenten, detta pga ansvar & garanti vid eventuella fel.

Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer värmepumpar om det inte kan "[...] bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat [...].

I enlighet med detta, förbinder du som kund dig till att använda ett certifierat kylföretag vid installationen av din värmepump när du godkänner köpvillkoren vid beställning.