Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Installationen


Hur installerar man en luft/luft-värmepump?

Det är mycket viktigt för värmepumpens effektivitet och livslängd att installationen utförs fackmannamässigt. Igångkörningen måste enligt lag göras av företag med certifierad kyltekniker. Att så har skett är också ett krav för att garantin på våra produkter ska gälla.

Här är en sammanfattning om hur installation går till:

  1. Installatören monterar inomhusdelen på lämplig plats (se nedan om lämplig placering).
  2. Sedan borras ett hål (diameter ca. 70 mm) för rörens genomföring i väggen.
  3. Kylrör av koppar kopplas samman med inomhusdelen och förs ut genom hålet i väggen.
  4. En kommunikationskabel ansluts mellan inomhusdelen och utmomhusdelen för att enheterna ska kommunisera med varandra.
  5. I nästa moment installeras utomhusdelen och ansluts till rören.
  6. Vakuumsugning genomförs för att kontrollera att det inte finns någon läcka.
  7. Finns det ingen läcka kan installatören öppna kranarna på utedelen så att köldmediet kan släppas på.
  8. Nu är värmepumpen klar att startas!Behöver man fylla på köldmedia?

Alla våra värmepumpar är fyllda med köldmedia för minst 5 meter kylrör redan när de kommer från fabriken. Har man längre avstånd mellan inomhusdelen och utomhusdelen kompletterar installatören med extra köldmedium.

OBS!
All hantering av köldmedia ska utföras av certifierad kyltekniker.

 

Vilken är den bästa placeringen av innedelen?
Innedelen bör placeras så att luftströmmen är riktad in mot mitten av huset. Bästa placeringen är oftast i det största rummet eftersom värmen har då störst möjlighet att sprida sig till angränsande rum. Viktigt är också att det inte finns några väggar eller andra hinder för luftströmmen eller returluften.

Vilken är den bästa placeringen av utedelen?
Det är viktigt att den installeras en bit upp från marken så att det är fritt under maskinen även då det är snö ute. Väderstrecket har mindre betydelse då lufttemperaturen runt huset är ungefär desamma överallt. Om utomhusdelen placeras inomhus i t.ex. en stor lokal är det viktigt att mängden luft i lokalen är stor. Utrymmet den sitter i kommer att kylas ner vid värmedrift.