Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Ett bättre inomhusklimat


Luft/luft-värmepumpar för värme, kyla, avfuktning och luftrening

e-ion Air Purifying System är ett patenterat luftreningssystem från Panasonic som reducerar halten av bakterier, kvalster, damm och pollen i inomhusluften. Systemet eliminerar mer än 99% av de skadliga partiklar som fastnar i filtret. Luftreningssystemet kan köras helt automatiskt, oavsett driftsläge.

Systemet testar luftkvaliteten kontinuerligt och startar automatiskt reningsprocessen vid behov. Liknande system finns även i värmepumparna från Electrolux.Dålig inomhusluft kan skapa problem

Idag lider cirka en sjättedel av Sveriges befolkning av symptom som av trötthet, huvudvärk, klåda, irritation i ögon och näsa. Detta kan ha sin grund i allergier utlösta av förorenad inomhusluft.

Besvär med allergi Två miljoner lider av pollenallergi. Besvären orsakas av frömjöl som utsöndras av träd och växter. Luftburna allergener sprider sig lätt till vår inomhusmiljö.

 Utmattning och huvudvärk För hög inomhustemperatur leder till vätskebrist, huvudvärk och utmattning.

 Risk för sjukdomar Inomhusluften innehåller virus, bakterier, kvalster och damm som kan ge upphov till allergier och sjukdomar.

 Mögel och fuktskador Dålig luftcirkulation och hög luftfuktighet kan ge upphov till mögel och fuktskador som är ohälsosamma både för byggnader och människor.

 Sämre prestationsförmåga När temperaturen stiger sjunker prestationsförmågan. Vid +30ºC inomhustemperatur ligger prestationsförmågan på hälften jämfört med om det hade varit 20ºC.
 Behaglig komfortkyla

När det blir för varmt påverkas kroppen negativt. Man börjar svettas, blir uttorkad och utmattad. Med en av våra värmepumpar räcker det med en knapptryckning för att förvandla den varma och fuktiga inomhusluften till en behaglig komfortkyla. Hemmet blir ett behagligare ställe där både människor, djur och växter trivs bättre. Kylfunktionen styrs med fjärrkontrollen där man själv kan välja önskad temperatur, luftriktning och fläkthastighet för bästa komfort. Under tiden renas även inomhusluften på samma effektiva sätt som när man kör värmepumpssystemet på värme.

Med ett luft/luftsystem kostar det cirka 40 öre/timmen att bibehålla komforten när det är varmt inomhus. Beräknad på en snitteffekt på 400 watt/timme på ett aggregat med ett snitt-elpris på 1:06:- SEK