Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Energieffektivt


Värmepumpar med Inverter-teknik sparar energi

Värmepumpssystem med Inverter-teknik räknas till de bästa på marknaden när det gäller energibesparing. De erbjuder en dramatisk sänkning både av elförbrukning och koldioxidutsläpp och har därmed en låg miljöpåverkan. Dagens värmepumpsmodeller har uppnått den högsta klassificeringen inom energiprestanda, Klass A, vilket placerar dem i den högsta energiklassen. Det innebär att du kan använda dessa modeller varje dag, utan att behöva oroa dig för elräkningen.

Klassificering av energieffektivitet
2005 började ett EU-direktiv angående energimärkning av hushållsapparater att gälla. Sedan dess är alla tillverkare skyldiga att märka sina produkter med en effektivitetsnivå som representeras av en bokstav från A till G. En klass B-märkt hushållsapparat förbrukar ungefär 10 % mer än en A-märkt, en C-märkt 20 % mer än en A-märkt osv. Det finns sju energieffektivitetsklassificeringar, från A till G. Högsta effektivitetsnivå är A och G är lägst.