Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Avancerad teknik


Inverter-teknik ger
en jämnare och
en mer exakt drift

Värmepumpssystemen som säljs genom citcop.se är alla av typen ”Inverter”. Till skillnad från modeller utan Inverter-teknik blir driften jämnare och mer exakt. Energikonsumtionen blir mindre och slitaget på värmepumpen reduceras eftersom antalet start och stopp blir färre.

Tekniken bakom Invertern består av en strömomvandlingskrets som elektroniskt reglerar spänning, ström och frekvens. Kretsen styr hastigheten på kompressorn och bestämmer hur mycket värme eller kyla som skall produceras. Det kan jämföras med gaspedalen på en bil som reglerar varvtalet på motorn genom att släppa eller trycka på pedalen. Genom att steglöst höja eller sänka frekvensen regleras hastigheten med små marginaler efter behovet.

 
Bästa möjliga effektivitet Med Inverter-teknik är det möjligt att uppnå inställd temperatur på ungefär en fjärdedel av tiden jämfört med värmepumpar som inte har denna teknik. Så fort temperaturen förändras ger värmepumpen den exakta effekt som behövs för att snabbt ge kyla eller värme. Detta innebär att värmepumpen förbrukar mindre elektricitet jämfört med andra system, även vid snabba förändringar av driftsläge eller temperatur.

 
Exaktare temperaturreglering och energisparande
på hög nivå
En värmepump med Inverter-teknik arbetar sig snabbt upp till inställd temperatur. När den väl uppnått önskat gradantal justerar den automatiskt effekten så att temperaturen hålls konstant. Det blir inte några stora temperaturförändringar och elkonsumtionen hålls nere. Det stora intervallet i uteffekt garanterar alltid en behaglig temperatur.

 
     Så här fungerar Inverter-teknik: