Resurs dela upp bet
Panasonic
innova sommar
Toshiba 1
4

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

En välkommen hjälp för dig med astma och allergi

Att leva med astma och allergi påverkar många aspekter av livet. Effektiv luftrening i hemmet kan ge en välkommen frizon. Att få sova och vistas i utrymmen utan kvalster, damm, pollen eller andra allergener är avgörande för en bra livskvalitet.

När det gäller luftrenare finns det två möjligheter: du kan välja du en luft-luft värmepump med inbyggd reningsfunktion eller skaffa en separat luftrenare.

Luft-luft värmepumpen som renar

De flesta av dagens luft-luft värmepumpar har en fyrdubbel funktion: värme, kyla, avfuktning och luftrening. Ofta glöms luftreningsfunktionen bort eller anses som sekundär i jämförelse med värmefunktionen. Men för dig med allergiska problem kan den vara en sann livräddare. Ett bra exempel är Panasonic Nordics nya modell för 2013 ne9nke-5-4kw som är utrustad med ett patenterat luftreningssystem, Nanoe-G, som eliminerar damm och allergener från inomhusluften. 

Systemet kan köras helt automatiskt, oavsett driftsläge. Även Electrolux har maskiner med liknande funktioner.

Den separata luftrenaren

Om du inte har möjlighet att installera en luft-luft värmepump kan lösningen vara en separat luftrenare. Dessa finns i ett antal olika modeller och bygger på en kombination av olika beprövade luftreningstekniker som HEPA-filter, kolfilter, UV-Ljus och jonisering. Ett HEPA-filter sörjer för hög reducering av partiklar och tar bort 99,97 % av partiklar ner till en tusendels millimeter. Ett aktivt kolfilter tar bort gasformiga föroreningar och dåliga lukter. En jonisator aktiverar luften genom produktion av negativa joner, vilket gör luften ren och kännbart frisk.

Så tyst att den kan vara igång även på natten

Ett problem med luftrenare kan vara att de bullrar och stör nattsömnen. Ett bra val är då Att Electrolux nya modell Oxygen som är knappt hörbar med sina låga 27 decibel. Oxygen levererar ända upp till 313 m3 helt ren luft per timme och kombinationen med sköljbart HEPA-filter och aktivt kolfilter gör att 99,97% av alla farliga partiklar försvinner.

Läs mer om våra produkter för luftrening