Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Luft/Luft, Luft/vatten, Pool och Brine (jord/berg)!  Energibesparande smarta produkter för ditt hem!

Ring oss direkt  på: 0411-56 14 00, 044-620 30 60 eller 031-383 15 70!

Allergiguiden för dig som har problem med damm, pollen och kvalster

Allergi är mycket vanligt. Miljontals svenskar lider av allergier och det är ett problem som bara växer. Vanliga symptom kan vara kliande ögon, rinnande och täppt näsa, nysningar, klåda och andningsproblem. Vid kontakt- och nickelallergier kan man även få hudreaktioner. För en del är besvären kortvariga och övergående men för många kan vardagen förvandlas till en pina. Detta gäller inte minst under pollensäsong som kan vara under flera månader. I vår allergiguide får du tips och information om hur du kan skapa en allergisäkrad innemiljö och vad du själv kan göra för att minska symptomen. 

Allergier som begränsar

Att reagera kraftigt på ämnen kan vara ett handikapp som påverkar både yrkesliv och socialt umgänge. Att besöka vänner med hund eller katt kan bli en omöjlighet. Likaså att ta en joggingtur under pollensäsong. Ibland innebär de allergiska besvären stora begränsningar.

”Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga.” Wikipedia

Vilka är de vanligaste typerna

Man kan få överkänslighetsreaktioner mot i stort sett allt. Vanliga allergener är födoämnen, pälsdjur, pollen, kvalster, damm, mediciner och getingstick. Det är också vanligt med så kallade kontaktallergier. Andra utlösande faktorer är starka dofter som parfymer, blommor eller kemikalier. 

Ett sunt inomhusklimat kan vara nyckeln

I den här allergiguiden kommer vi huvudsakligen att fokusera på allergier orsakade av luftburna partiklar. På Citcop är vi specialister på inomhusklimat. Därför vet vi också att det är möjligt att reducera allergenerna i inneluften. Ny teknik med luftrening kan göra mycket för dig med astma och allergi.  Panasonic använder sig av Nonoteknik för att reducera bakterier, virus, mögel och pollen med upp till 99%. Se här hur det fungerar.

Obs! Informationen på den här sidan är enbart orienterande och är inte på något sätt tänkt att ersätta de råd du får av din vårdgivare. Kontakta alltid din läkare eller vårdcentral om du har problem med astma eller allergi.