Banner3plus
Indol
Service

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på 044-620 30 60!

Underhållsservice Värmepump

För att en värmepump ska fungera optimalt bör du se över din anläggning med jämna mellanrum!

 

Rekommendationen är att göra det varje eller åtminstone vartannat år för att se till att din värmepump ger dig samma besparing som när den var ny.

Efter 2 år kan den i värsta fall tappa så mycket som 30-40% effektivitet pga smuts mm.


Vi erbjuder dig därför underhållsservice för att du ska fortsätta att få ut så mycket som möjligt av din värmepump.

På plats kontrollerar vi funktionen och ser till att din värmepump ger den värme och kostnadsbesparing som den ska ge.

 

Se nedan vad som ingår!

Beställ vår prisvärda underhållsservice redan idag! Vi ringer upp och bokar tid med dig, ange ditt önskemål i rutan Övriga Upplysningar när du lägger order.

2 295,00 kr

Åtgärd som ingår vid service samt varför åtgärd är viktig. 

 • ·         Kontroll av värmepumpens funktioner: Gör vi  alltid innan service, i det fall funktionsfel finns kanske lösningen är ett reparera eller byta ut pump.  

 • ·         Köldmedia:Kontollera att inga läckage finns. Vid ett läckage skadas naturen och värmepumpens funktion.                                                   

 • ·         Kontroll av strömförbrukning:  Säkerställa optimal driftsekonomi.

 • ·         Kontroll av temperaturskillnad Luft in mot Luft ut ur innedel:  Säkerställa att pumpen ger förväntad värmeeffekt. Denna kontroll görs igen efter service för att se skillnad.

 • ·         Rengöring av samtliga filter:  Ett igensatt smutsigt filter kan försämra pumpens effektivitet med 30-50%.

 • ·         Rengöring av fläkthjul:  Ett smutsigt fläkthjul kan ge upphov till vibrationer och störande ljud.

 • ·         Rengöring av kondensorbatteri på Inomhusdelen: Ett igensatt kondensorbatteri kan ge felkoder, mycket sämre verkningsgrad och mindre värme samt risk för bakterietillväxt.

 • ·         Kontroll av kondensvattenflöde: Stopp eller läckage kan ge upphov till stora materiella skador på och i vägg samt golv.

 • ·         Efterbehandling av kondensorbatteri på inomhusdelen:Motverkar och förhindrar mögel och bakterietillväxt.

 • ·         Rengöring av kondensorbatteri på utomhusdelen: Ett igensatt kondensorbatteri kan ge felkoder, mycket sämre verkningsgrad samt bakterietillväxt.

 • ·         Rengöring av fläktblad utomhusdel:  Ett smutsigt fläkthjul kan ge upphov till vibrationer och störande ljud.  

 • ·         Rengöring av dräneringstråg: För att undvika stopp med risk för isbildning eller att dräneringen leder till fel avrinningsplats.

 • ·         Rengöring utedel: Allmän rengöring av utedelens mekanik.

 • ·         Kontroll och efterdragning av monteringsdetaljer: Undvika vibrationer och skador i utedelens upphängning.

 • ·         Kontroll av infästning/stativ samt vibrationsdämpare: Undvika vibrationer och ljud som fortplantar sig.  Dämpare blir med tiden hårda och stela och kan behöva bytas ut, vi rekommenderar byte om pumpen installerades för 5 år sedan.

 • ·         Kontroll av rörisolering: Fåglar och andra djur tycker ofta att isolering är godis och den påverkas också av väder och vind.  En skadad isolering försämrar pumpens prestanda.

 

TIILÄGGSTJÄNSTER/MATERIAL vid behov beställes direkt av installatören vid servicebesök:

Vibrationsdämpare, Nya filter, Dräneringstråg, Skyddstak. 

Vi samarbetar med Auktoriserade Citcop Installatörer när det gäller installation och service av din luftvärmepump i hela Sverige. Genom att använda någon av våra samarbetspartners kan du vara säker på att installation/service utförs med stor noggrannhet, hög kompetens och med bra kvalitet. Detta säkerställer största möjliga besparingspotential, en estetiskt tilltalande installation samt optimal livslängd på din luftvärmepump.

 

Kostnaden för service innefattar endast det som anges på artikeln för en underhållsservice. Eventuellt extraarbete i form av mer omfattande sanering/rengöring, ökad restid (T.ex. ej farbar väg, transport med färja, service på Ö utan fast förbindelse.), parkering, service på en ö utan motorfordon etc. kan medföra ökad kostnad. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan servicen komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete betalas direkt till installationsföretaget