Julerbjudande 2017

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på 044-620 30 60!

Allmänna köpvillkor

 1. Allmänt

  Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Citcop till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor. Ange alltid ordernummer vid korrespondens eller betalning.

  Citcop följer villkoren för konsumentköplagen.

 2. Försäljning

  Försäljning från Citcop sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.

 3. Avtal

  Avtal om försäljning mellan Citcop och kunden kommer till stånd genom att Citcop accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Citcop kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

 4. Priser

  Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. Citcop reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Citcops kontroll.

 5. Betalning

  Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Citcop kan betala via SWISH till 1233490307,  kreditkort, förskott till BG eller bankonto samt Klarna faktura. För utländska privatpersoner, företag och organisationer accepteras endast kortbetalning. Beträffande betalning, se avsnitt betalning.

 6. Annullering

  För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och Citcop äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Vid kreditkorts betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant. För det fall kunden valt att betala genom postförskott äger Citcop rätt att i efterhand debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio procent av ordersumman. Citcop förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

 7. Ångerrätt

  Citcop tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Citcop återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ånga eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Citcop löser ej ut paket mot postförskott. Vid köp av installationstjänster gäller ångerrätt från dagen då avtalet ingås. När tjänsten är utförd är ångerrätten förbrukad. 

  Vill kund använda sin ångerrätt skall Citcop kontaktas på telefon 044-6203066 eller via vårt kontaktformulär, se avsnitt kontakta oss.

 8. Reklamation

  Vid fel på en värmepump luft/luft inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via Citcops reklamationsformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail. Vid godkänd reklamation ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen eller fel på övriga produkter, kontakta vår support på telefon 031-38 31 560 mellan klockan 08:30-16:00 vardagar.

 9. Tvister

  Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol. Citcop följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 10. Förändring av villkor

  Citcop förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.